Czytelnia

Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem

6 kwietnia 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nawet, gdy już zwątpisz,/ pozostań i wytrwaj./ Od wieków tak było/ ludzie się martwili,/ lecz świat przecież przetrwał/— dobro ocalało.

ks. Roman Indrzejczyk, W pamięci zapisane, s. 67.

Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?