Czytelnia

Miesiąc z Simone Weil

12 maja 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Ogłupiani przez kilka stuleci przez pychę techniki, zapomnieliśmy dziś, że istnieje boski ład wszechświata. Nie pamiętamy o tym, że praca, sztuka, nauka to tyko różne sposoby nawiązywania z nim łączności.

Simone Weil, Myśli, s. 18.

Miesiąc z Simone Weil

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?