Czytelnia

Miesiąc z Simone Weil

23 maja 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Ojciec, który jest w niebie, nie odsyła zła na ziemię, ale ponieważ nie może go ono w żaden sposób dosięgnąć, zwraca się jak gdyby z powrotem ku ludziom.

Simone Weil, Myśli, s. 127.

Miesiąc z Simone Weil

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?