Czytelnia

Miesiąc z Simone Weil

5 maja 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Zło jest cieniem dobra. Wszelkie dobro rzeczywiste, obdarzone trwałością i wymiarami, rzuca swój cień — zło. Tylko dobro wyobrażone nie rzuca cienia.

Simone Weil, Świadomość nadprzyrodzona, s. 131.

Miesiąc z Simone Weil

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?