Czytelnia

Miesiąc z Barbarą Skargą

1 lutego 2012

Zdjęcie do myśli na dziś

Wszędzie, gdzie się zwrócimy, widzimy tylko poszczególne rzeczy bądź ich zbiory. To one wypełniają nasz świat. Są wśród nich przedmioty proste, są bardziej skomplikowane (...). Ale Leibniz stwierdzał, że nawet dwa liście na tym samym drzewie nie są identyczne, że coś je różni.

Barbara Skarga, Wokół portretu.

Miesiąc z Barbarą Skargą

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?