Czytelnia

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

11 stycznia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Od najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa aż po dzień dzisiejszy, najubożsi jawią mi się jako rodziny — właściwie cały lud — którym zabronione jest zamieszkiwać świat należący do innych. Zamieszkiwać miasto, kraj, ziemię. Czy można bowiem nazwać „zamieszkiwaniem” ten rodzaj stłoczenia, gnieżdżenia się w norach, chronienia się, gdzie się da, gdzieś na peryferiach?

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 75.

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?