Czytelnia

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

17 stycznia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Pragnę dać świadectwo sprzeciwu wobec skrajnego ubóstwa , sprzeciwu jego ofiar i tych, którzy opowiadają się po ich stronie. Sprzeciwu, który we wszystkich stronach świata opiera się na koncepcji człowieka jako tego, kto posiada prawo do odpowiedzialności i zarazem do dysponowania środkami, pozwalającymi mu podjąć tę odpowiedzialność dla dobra ogółu. Jest to koncepcja człowieka zintegrowanego wewnętrznie, a zatem podmiotu odpowiedzialności i praw, stanowiących niepodzielną jedność. Ale także człowieka nierozłącznie związanego z innymi, pełnoprawnego członka niepodzielnej ludzkości, w której także najuboższy powinien móc uczestniczyć we wspólnej misji.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 74.

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?