Czytelnia

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

31 stycznia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Człowiek żyjący w skrajnej nędzy podobnie jak my oczekuje stworzenia nowego świata. Jego walka zmierza do przemiany struktur społeczeństwa, tak aby honor, sprawiedliwość, miłość i prawda stały się fundamentem, na którym opierać się będą prawa wszystkich ludzi, jego także: prawo do myślenia, rozumienia, kochania, działania i prawo do modlitwy.

o. Józef Wrzesiński, Ujrzymy słońce. Pisma i słowa, s. 75.

Miesiąc z o. Józefem Wrzesińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?