Czytelnia

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

14 kwietnia 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Nic nie może tak przybliżyć człowieka do Boga, nic nie może lepiej zbliżyć ludzi między sobą, nic nie może lepiej nas uzdrawiać, prowadzić, jednoczyć i napełniać światłem niż liturgia. Liturgia tworzy Kościół. Umacnia nadzieję, karmi wiarę, sprawiedliwość i miłość. Stawia nas nieustannie w obecności Boga.

Wspólnoty Jerozolimskie, z o. Pierre’em Marie Delfieux rozmawia Frédéric Lenoir, w: Frédéric Lenoir, Nowe wspólnoty, s. 258.

Miesiąc z o. Pierre‘em Marie Delfieux

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?