Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

3 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Umiejętność odkrywania głębokiego wymiaru zdarzeń, w którym nawet cisza okazuje się nośnikiem Sensu, znajduje wyraz w ukazywaniu tego „ducha i mocy”, o którym św. Paweł pisał do Koryntian. Uciekamy się w gąszcz słów wówczas, gdy jesteśmy słabi. Ginie nam wtedy z oczu wymiar ducha, który nie wymaga potoku słów, gdyż — jak w przypadku Mojżesza — może ujawniać się nawet w jąkaniu.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 62.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?