Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

5 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziśBóg włącza nas czasem w swoje plany en passant (...). Trzeba wyzwolić się z powierzchownych różnic, aby odkryć Boże plany, w których realizuje się Jego wola. Nie oczekiwać, by tłumaczył nam wszystko z góry, podczas gdy On mówi do nas lakonicznie: Idźcie za nim.

abp Józef Życiński, Okruchy nadziei, s. 48.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?