Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

6 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziśO ile piękniejsze i bogatsze duchowo mogłoby być nasze życie, gdybyśmy potrafili w stylu anonimowych mediatorów z Kafarnaum wnosić dobroć i ufność w te sytuacje, w których tak łatwo o uprzedzenia, konflikty i animozje.

abp Józef Życiński, Okruchy nadziei, s. 122.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?