Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

9 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziśGalilea, do której prowadzi nas Chrystus, to Galilea najpiękniejszych ludzkich wartości i ideałów. Trzeba je kultywować, jeśli nie chcemy, aby życie stało się nieludzkie; trzeba je chronić przed atakami barbarzyńców i zachowywać żywą pamięć ich pierwotnego piękna.

apb Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 94.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?