Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

10 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

[...] jako słuchacze Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni za poziom zachwytu w świecie. W atmosferze, w której tak łatwo o pretensje i kłótnie, trzeba umieć chwalić Boga wrażliwością spojrzenia i zadumą wyrażającą bezinteresowny zachwyt kierowany w stronę osób stawianych przez Boga na naszej drodze życia.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 142.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?