Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

15 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Iluzje polityków nie stanowią jedynej formy zagrożeń. W inny świat iluzji wchodzimy stawiając konsumpcję na miejsce aktywności intelektualnej. W wyniku tego miejsce prawdy zajmuje polityczna poprawność podporządkowana rytualnym wzorcom zachowań.

abp Józef Życiński, Wiara wątpiących, s. 79.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?