Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

17 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nie można, oczywiście twierdzić, iż głębokich przemian w polskiej religijności dokonamy przede wszystkim za pośrednictwem pielgrzymek. Z głęboką satysfakcją przyjmuję wiele innych oznak zaangażowania świeckich w tworzenie stowarzyszeń i grup modlitewnych. Prowadzą one do formowania elit, które trwale oddziaływać będą na środowisko.

abp Józef Życiński, Na zachód od domu niewoli, s. 138.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?