Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

19 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Mądrość może być również naszym udziałem, jeśli nie zwiążemy jej tylko z jedną epoką historyczną lub tylko z jednym kierunkiem wędrówki.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 29.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?