Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

22 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nieraz w życiu przychodzą sytuacje, które jawią się jako krytyczne czy wręcz absurdalne. Nie rozumiemy wtedy, czego oczekuje od nas Chrystus , każda sugestia działania wydaje się zła. Wielką sztuką pozostaje wówczas umiejętność bezgranicznego zaufania Jego Słowu, które jest ostatecznym źródłem Sensu. Trzeba spokojnie przeczekać absurd i napełnić stągwie „aż po brzegi”, by odnaleźć ukryty sens Bożych działań.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 118.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?