Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

23 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Prawda, odkrywana sukcesywnie w modlitewnej więzi z Chrystusem, który jest osobową pełnią Prawdy, ma prowadzić do wzrostu naszej wolności i do kształtowania naszego horyzontu aksjologicznego.

abp Józef Życiński, Na zachód od domu niewoli, s. 182.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?