Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

25 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nie sposób narzucić sobie postawy ufności wobec Boga traktowanego jako osoba, która interesuje się naszymi problemami. Bardzo trudno prostym aktem woli zaakceptować rzeczywistość łaski ukrytej pod postacią sakramentów. Można jednak próbować przełamywać nasze opory przez refleksyjne zapatrzenie w Chrystusa w osobistej lekturze Ewangelii.

abp Józef Życiński, Wiara wątpiących, s. 131.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?