Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

26 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Trudno jest dokonywać podstawowych wyborów życiowych, gdy pozostajemy jedynie na poziomie abstrakcyjnch rozważań o uczuciowości, sensie i odpowiedzialności moralnej. Odpowiedzi okazują się znacznie łatwiejsze, gdy poszukujemy ich w konkrecie nauczania Jezusa Chrystusa.

abp Józef Życiński, Wiara wątpiących, s. 117.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?