Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

28 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nadzieja, odkrywana wśród ran i bólu świata, ma oblicze Chrystusa. Jest osobą, nie zaś ideologią. Jej imię używane zamiennie brzmi: Miłosierdzie. Miejsce jej spotkania stanowi Kościół, pojmowany nie jako triumfujący władca historii, lecz jako jej ferment, którego oddziaływanie ukazuje ostateczny sens ludzkich działań na horyzoncie zdominowanym przez absurd, agresję czy pustosłowie.

abp Józef Życiński, Wiara wątpiących, s. 137.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?