Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

29 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Zmęczenie życiem, absurdalna dawka środowiskowych konfliktów, prawo do świętego spokoju mogą nam ukazywać Piłata jako postać skądinąd kulturalną, wolną od pieniactwa, może nawet sympatyczną. Dlatego też dobrze jest czasem postawić sobie w rachunku sumienia pytanie: Kiedy ostatni raz myłem ręce w ramach rytualnej dyplomacji, którą ceniłem wyżej od cierpiącego niewinnie Człowieka?

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 34.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?