Czytelnia

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

30 marca 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Nieraz w stronę chrześcijaństwa są kierowane pretensje, że głosząc prawdę o życiu wiecznym, proponuje ono kicz łatwej pociechy. Stylizowana rozpacz i programowy pesymizm mogą jednak również stanowić rażącą wersję kiczu. Tym groźniejszą, że nie widać żadnej bramy miasta, która niosłaby szansę rozstania z kiczem.

abp Józef Życiński, Okruchy wartości, s. 148.

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?