Czytelnia

Benedykt XVI

Kościół w Polsce

Małżeństwo i rodzina

Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski, Bardzo dobra nowina o Miłości w małżeństwie, w: Bądźmy świadkami Miłości, red. ks. Szymon Stułkowski, Poznań 2009.

3)Proponujemy, aby w życie wszystkich polskich parafii wprowadzić istniejące już w niektórych regionach formy obchodów dnia Świętej Rodziny — zwłaszcza uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez sakramentalne pary obchodzące w mijającym roku okrągłe jubileusze swego związku (piąta, dziesiąta, itd. rocznica ślubu) oraz specjalne błogosławieństwo małżeństw;

4)Proponujemy również uczynienie jednym z ogólnopolskich priorytetów Kościoła w Polsce doprowadzenie do beatyfikacji jak najbardziej współczesnej polskiej pary małżeńskiej, która świadomie przeżywała swe małżeństwo jako drogę uświęcenia. Para taka byłaby znakomitym wzorem do naśladowania dla dzisiejszych narzeczonych i małżonków.

Okres Bożego Narodzenia — nawet w bardzo zsekularyzowanej kulturze zachodniej — jest czasem, w którym ochoczo celebruje się wartości rodzinne. Naszym zdaniem, liturgiczne wspomnienie Rodziny z Nazaretu powinno otrzymać stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym — tak blisko Bożego Narodzenia, jak tylko możliwe. Dzięki temu uroczystość ta łatwiej mogłaby zakorzenić się w świadomości wiernych.

W naszym przekonaniu wprowadzenie na stałe do kalendarza liturgicznego powyższych inicjatyw właśnie w okresie Bożego Narodzenia mogłoby zaowocować wzrostem zrozumienia, że małżeństwo jest dla ludzi wierzących najgłębszą możliwą wspólnotą międzyludzką, a także wspólnym powołaniem do świętości.

Podobnych pomysłów może być więcej. Mam nadzieję, że rok duszpasterski „Bądźmy świadkami Miłości” będzie sprzyjał ich powstawaniu i realizacji.

Wezwanie „Bądźmy świadkami Miłości” to dla mnie przede wszystkim apel do nas samych, ludzi świadomie tworzących Kościół — abyśmy potrafili go pokazać wszystkim poszukującym i zagubionym jako dom i szkołę komunii, jako wspólnotę miłości, a nie podległości, awansów, układów To apel, abyśmy zwłaszcza sami osobiście byli świadkami Miłości.

Zbigniew Nosowski

1 Cyt. za „Gość Niedzielny” 2006 nr 34.
2 Zob. Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
3 Więcej na ten temat — zob. Zbigniew Nosowski, All You Need is Sex? Jak zmienia się współczesne rozumienie erotyki, w: „WIĘŹ” 2008 nr 7-8.
4 Szerzej na ten temat — zob. Zbigniew Nosowski, Oswajanie barbarzyńców?, w: „WIĘŹ” 2004 nr 12.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Benedykt XVI

Kościół w Polsce

Małżeństwo i rodzina

Zbigniew Nosowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?