Czytelnia

s. Barbara Chyrowicz

s. Barbara Chyrowicz, Bezcenna in-formacja, WIEŹ 2000 nr 8.

Zagrożenia związane z mapowaniem ludzkiego genomu, z całą pewnością nie tkwią zatem w samej wiedzy o ludzkim genomie, nie niosą ich również, jako takie, testy genetyczne. Każde odkrycie i każdy nowy wynalazek bywają jednak nadużywane, a wiedza o ludzkim genomie nie jest tu wyjątkiem. Należałoby zatem raczej mówić o zagrożeniach związanych z brakiem rozpoznania, bądź ze złym rozpoznaniem znaczenia owej wiedzy dla człowieka, czyli — w dalszej konsekwencji — z brakiem zrozumienia wartości ludzkiej osoby. Wiedza o tym, kim jest człowiek, okazuje się, paradoksalnie, wciąż największym dla tegoż człowieka dylematem.

Barbara Chyrowicz SSpS

poprzednia strona 1 2 3

s. Barbara Chyrowicz

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?