Czytelnia

Przemiany współczesnego społeczeństwa

Sebastian Duda

Bóg jest dla mnie mało interesujący, z Magdaleną Środą rozmawia Sebastian Duda, WIĘŹ 2009 nr 5-6.

Duda
Co Pani sądzi o Bogu urojonym Dawkinsa i tzw. nowej ateistycznej krucjacie?

Środa
Problem Boga nie interesuje mnie do tego stopnia, że Dawkins wydaje mi się równie nudny jak Jean Luc Marion. O ateistycznej krucjacie nigdy nie słyszałam i trudno mi ją sobie wyobrazić, a jeśli już ją sobie wyobrażam (bo pracuję nad własną wyobraźnią), to widzę ją jako ożywczy deszcz, który może kiedyś spadnie na nasz kraj, może nie w postaci krucjaty, ale oświecenia, a właściwie tego, co przez oświecenie rozumiał Kant. Przypomnijmy: „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletniość ta to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawiniona jest ta niepełnoletniość wtedy, gdy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude!”.

Duda
Czy ateizm i ateiści przyczyniać się mogą do swoistego „oczyszczenia” chrześcijańskiego Boga z bałwochwalczych naleciałości?

Środa
Jaka oczyszczająca moc ateistów?! Jest ich w tym kraju jak na lekarstwo i to lekarstwo, którego nikt nie refunduje, więc niedługo zniknie z oferty (intelektualnej). Gdzież więc mówić o jakiejkolwiek funkcji ateistów? A tym bardziej oczyszczającej Kościół ma wielką władzę, nie do poskromienia, a Polska staje się krajem coraz bardziej fundamentalistycznym. I sądzę, że w tych kościołach, w tych odzyskiwanych przez Kościół majątkach, w konsumpcyjnych i politycznych apetytach kleru, w religijnym autorytaryzmie gubi się — jeśli nie Bóg, to na pewno — Chrystus ze swoimi ośmioma błogosławieństwami i przesłaniem miłości. A Bóg przeniósł się do Francji.

Rozmawiał Sebastian Duda

Magdalena Środa — dr hab. filozofii. Etyk, publicystka i feministka. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu „Krytyki Politycznej”, stała felietonistka „Gazety Wyborczej”. Była pełnomocnikiem rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w rządzie Marka Belki (2004-2005). Mieszka w Warszawie.

Sebastian Duda — ur. 1975. Teolog, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Jest stałym publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i członkiem redakcji „Przeglądu Powszechnego”. Członek Centrum Kultury i Dialogu. Mieszka w Warszawie.

1 Wywiad ten powstawał korespondencyjnie, dlatego mniej jest — jak pierwotnie planowaliśmy — rozmową filozofów o ateizmie, a bardziej zapisem odpowiedzi na zadane pytania. Nie zmienia to faktu, że jest ważnym przyczynkiem do chrześcijańskiej refleksji o ateizmie. [Red.]

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7

Przemiany współczesnego społeczeństwa

Sebastian Duda

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?