Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Bogactwo bliskości Boga Jedynego, Z ks. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Ewa Jóźwiak, w: Dzieci Soboru zadają pytania, red. Zbigniew Nosowski, Warszawa 1996.

Byłoby ogromnym sukcesem, gdyby do niego doszło.

Dlaczego na Synaju?

Synaj jest czymś, co jako rzeczywistość może też nas symbolicznie połączyć. Z Synaju pochodzi i wynika nasza tożsamość, tożsamość dzieci jednego Boga: Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Stamtąd pochodzi też owo spoiwo etyczno-moralne, którym jest Dekalog. Jego zawartość wszyscy aprobujemy. Myślę, że papieska inicjatywa spotkania na Synaju jest niesłychanie ważna i potrzebna. Problem polega na tym, czy dojdzie ona do skutku. Obchody początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, które wraz z oczekiwaniem na rok 2000, z całą pewnością zdominują w jakiś sposób życie ludzkości — bo przecież jest to kalendarz, którym posługuje się prawie cały świat. Spotkanie przedstawicieli religii monoteistycznych, jeśli do niego dojdzie, będzie stanowiło wydarzenie, którego wymowa i skutki sięgną daleko poza nasze pokolenie.

Rozmawiała Ewa Jóźwiak

ks. Waldemar Chrostowski — ur. 1951, dr teologii biblijnej. Studiował m.in. w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Od 1987 wykładowca w Akademii Teologii Katolickiej. Dyrektor Instytutu Dialogu Katolicko-Judaistycznego ATK. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Redaktor naczelny naukowego kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica”. Organizator licznych sympozjów i wykładów poświęconych stosunkom katolicko-judaistycznym. Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnych poświęconych problematyce biblijnej, dziejom i naturze judaizmu oraz dialogowi katolicko-judaistycznemu. Opublikował książki: „Bohaterowie wiary Starego Testamentu”, „Prorok wobec dziejów”, „Rozmowy o dialogu”, „Ogród Eden — zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory” i inne (m.in. z dziedziny filatelistyki). Mieszka w Warszawie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?