Czytelnia

Benedykt XVI

ks. Jerzy Szymik

ks. Jerzy Szymik, Cień rzeczy duchowych, WIĘŹ 2002 nr 12.

Kościół musi się sprzeciwiać — aż po odwagę męczeństwa — wszystkiemu, co sprzeciwia się Bogu, ale impulsem nie może być generalne upodobanie do sprzeciwu, bezradność wobec epoki, prymitywny konserwatyzm zapatrzony jedynie w restaurację starego... Chodzi o znacznie głębszą wizję i motywację, benedyktyńską właśnie: Reguła benedyktyńska wychodzi od właściwej rzeczywistości człowieka, którą potrafiła ująć swymi formułami, ponieważ, wychodząc poza jego świat, wpatrywała się i wsłuchiwała w rzeczywistość Boga. Człowiek staje się ludzki właśnie wtedy, gdy porusza go Bóg.

Oto rozwiązanie tajemnicy tytułu książki: Bóg i świat. I rozwiązanie tajemnicy życia: człowiek jest ludzki, kiedy jest Boży.

ks. Jerzy Szymik

poprzednia strona 1 2 3 4 5

Benedykt XVI

ks. Jerzy Szymik

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?