Czytelnia

bp Andrzej Czaja

ks. Andrzej Czaja, Czy Kościół traci na wyznaniu swoich grzechów? , WIĘŹ 2007 nr 7.

Trudność wiary w Kościół wiąże się też z wymogami, które ona stawia. Domaga się przyjęcia nakazów Kościoła, kroczenia jego drogami, wchodzenia w struktury jego życia i działania. Tymczasem człowiek tęskni za bezpośrednim kontaktem z Panem i woli kroczyć ku Niemu po swojemu. Dlatego pyta i ma prawo pytać, dlaczego wierzyć w Kościół, po co i co to znaczy? W odpowiedzi na te pytania dojrzewa wiara w Kościół, ale nie da się jej udzielić bez osobowej wiary w Jezusa. Aby wierzyć w Kościół i Kościołowi, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa, w Tego, który umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (Ef 5,25-26). W danej przezeń obietnicy: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20) tkwi moc wiary w Kościół.

Andrzej Czaja – ur. 1963. Ksiądz diecezji opolskiej, dr hab. teologii dogmatycznej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Opublikował kilka książek i liczne artykuły. Współredaktor i autor „Dogmatyki” wydawanej przez Bibliotekę „Więzi”.

1 Joseph Ratzinger, „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”, przeł. Zofia Włodkowa, Kraków 1994, s. 340.
2 Niniejszy tekst został wygłoszony 8 lutego 2007 r. (wkrótce po niedoszłym ingresie abp. Stanisława Wielgusa do katedry warszawskiej) w ramach cyklu spotkań „Wiara i okolice” organizowanych przez Towarzystwo „Więź” i parafię ojców dominikanów na warszawskim Służewie.
3 Myślę, że warto przytoczyć wypowiedź Adama Szostkiewicza w ramach debaty „Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma”: W moim przekonaniu dziś największym problemem polskiego Kościoła jako instytucji jest jego przejrzystość. Media podają konkretne sprawy, a ja, jako świecki, chciałbym, żeby ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Kościół, czyli ordynariusze, potrafili w momencie kryzysu mówić szybko i jasno, co się dzieje. Wiernym to się należy. Im więcej znajdzie się biskupów, którzy będą potrafili wejść w sytuacje konfliktowe i zająć jednoznaczne stanowisko, tym lepiej będzie z tym, o czym mówimy. I wtedy nie będą potrzebne żadne reformy ani nawet dyskusje o reformowaniu... Kościołowi w Polsce trzeba nie reform, ale świadectwa i przejrzystości – „Pastores” 26(2005), s. 73.
4 Por. Andrzej Czaja, „Traktat o Kościele”, w: Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Józef Majewski, „Dogmatyka”, tom 2, Warszawa 2006, s. 294.
5 Joseph Ratzinger, „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”, przeł. Zofia Włodkowa, Kraków 1994, s. 340.
6 Niniejszy tekst został wygłoszony 8 lutego 2007 r. (wkrótce po niedoszłym ingresie abp. Stanisława Wielgusa do katedry warszawskiej) w ramach cyklu spotkań „Wiara i okolice” organizowanych przez Towarzystwo „Więź” i parafię ojców dominikanów na warszawskim Służewie.
7 Myślę, że warto przytoczyć wypowiedź Adama Szostkiewicza w ramach debaty „Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma”: W moim przekonaniu dziś największym problemem polskiego Kościoła jako instytucji jest jego przejrzystość. Media podają konkretne sprawy, a ja, jako świecki, chciałbym, żeby ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Kościół, czyli ordynariusze, potrafili w momencie kryzysu mówić szybko i jasno, co się dzieje. Wiernym to się należy. Im więcej znajdzie się biskupów, którzy będą potrafili wejść w sytuacje konfliktowe i zająć jednoznaczne stanowisko, tym lepiej będzie z tym, o czym mówimy. I wtedy nie będą potrzebne żadne reformy ani nawet dyskusje o reformowaniu... Kościołowi w Polsce trzeba nie reform, ale świadectwa i przejrzystości – „Pastores” 26(2005), s. 73.
8 Por. Andrzej Czaja, „Traktat o Kościele”, w: Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Józef Majewski, „Dogmatyka”, tom 2, Warszawa 2006, s. 294.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

bp Andrzej Czaja

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?