Czytelnia

Małżeństwo i rodzina

Mężczyzna

Józef Augustyn SJ, Dojrzewanie do ojcostwa, WIĘŹ 1996 nr 6.

W Trójcy Świętej wszystko pochodzi od Ojca. To On wiecznie rodzi Syna jako swój doskonały obraz. To z Jego miłości do Syna pochodzi Duch Święty. Do Ojca również powraca życie przekazane Synowi i Duchowi. Syn bowiem całkowicie zwrócony jest ku Ojcu: Ojciec miłuje Syna, bo On zawsze czyni to, co się Jemu podoba (por. J 8, 29). Ojcostwo Boga oznacza więc, że wszystko pochodzi od Niego. On jest początkiem wszystkiego. Od Niego pochodzi Syn jako „Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony” (Credo). Ojciec jest wiekuistą miłoś­cią. Jest początkiem miłości i źródłem wszelkiej miłości. Jest „nieskończoną wolą dobra”.19

Z miłości Ojca pochodzi nasze życie i zdolność przekazywania życia: ojcostwo i macierzyństwo. Odwieczna ojcowska miłość chciała, abyśmy otrzymali życie od naszych rodziców i byśmy sami rodzili „nowe życie”. Każde życie związane jest z miłością Ojca i pochodzi z Jego Boskiej miłości. Miłość Ojca do Syna jest odbita w każdym człowieku. Każda ludzka miłość bierze swój początek z Miłości Ojca do Syna. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę, stworzył ojca i matkę.

Nie tylko wszystko pochodzi od Ojca, ale także wszystko do Niego zmie­rza. Ojciec objawia się nam jako ostateczny cel – kres ludzkiego życia. Syn pochodzi od Ojca, ale tylko po to, aby do Niego powrócić.

Dojrzałość ojcowska i macierzyńska rodzi się w nas nie tylko poprzez pracę nad sobą, ale także poprzez przedłużoną modlitwę, w której kontem­plując Osobę Jezusa, Jego życie, naukę, a zwłaszcza Jego śmierć i Zmart­wychwstanie odkrywamy Boga jako Ojca: Kto mnie widzi, widzi i Ojca (J 12,45).

*

W świecie, który odcina się od swoich korzeni – od Stwórcy – jesteśmy zaproszeni do adoracji odwiecznej miłości Boga Ojca. Odkrywając Ojca odkryjemy źródło naszego życia, odkryjemy siebie, odkryjemy życie rodzin­ne, powołanie do ojcostwa i macierzyństwa.

Ojcowska miłość, która pochyla się nad każdym z nas, udzieli nam poczucia sensu i celu ludzkiej miłości, w tym także miłości ojcowskiej i macierzyńskiej. Im bardziej poranione jest nasze doświadczenie ojcostwa i macierzyństwa, z którego wyrastamy, tym bardziej potrzebna jest nam adoracja ojcowskiej miłości Boga.Józef Augustyn SJ - jezuita, doświadczony kierownik duchowy i rekolekcjonista, autor wielu książek i artykułów z dziedziny duchowości chrześcijańskiej, kierownictwa duchowego i integracji seksualnej. Mieszka w Częstochowie.


1 Claudio Calvaruso, „Una società senza padre”, w: „Riscoprire il padre”, à cura di A. Del Lungo e C. Pontalti, Roma 1986, s. 61.
2 „Historia ojców i ojcostwa”, praca pod red. Jeana Delumeau, Daniela Roche'a, Warsza­wa 1995.
3 „Historia ojców i ojcostwa”, dz. cyt., s. 9.
4 Robert Bly, „Jan Żelazny”, Poznań 1993, s. 116-117.
5 Tamże, s. 113-114.
6 Elisabeth Badinter, „Tożsamość mężczyzny”, Warszawa 1993, s. 32-33.
7 Jerzy Witczak, „Ojcostwo bez tajemnic”, Warszawa 1992, s. 10.
8 Karen Horney, „Neurotyczna osobowość naszych czasów”, Warszawa 1982, s. 129.
9 Robert Bly, dz. cyt., s. 114-115.
10 Tamże, s. 112-113.
11 Tamże, s. 110.
12 Tamże, s. 113.
13 René Laurentin, „Czy Bóg umarł”, Warszawa 1969, s. 12-13.
14 Tamże, s. 13.
15 Cyt. za: René Laurentin, dz. cyt., s. 13.
16 Robert Bly, dz. cyt., s. 117.
17 Tamże, s. 114-115.
18 Tamże, s. 113-114.
19 Por. Jean Daniélou, „Trójca Święta i tajemnica egzystencji”, Kraków 1994, s. 34.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7

Małżeństwo i rodzina

Mężczyzna

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?