Czytelnia

Historia

Polacy - Niemcy

Marcin Kałuski, Duszpasterstwo Niemców w Polsce po 1945 r., WIĘŹ 2006 nr 5.

Pokłosiem tak restrykcyjnej polityki było szybkie zmniejszanie się liczby wiernych pochodzenia niemieckiego (ale również ludności pochodzenia polskiego, używającej języka niemieckiego), co było też związane z akcją łączenia rodzin. W roku 1957 było 15 tys. wiernych narodowości niemieckiej zrzeszonych w 71 zborach, w latach sześćdziesiątych już tylko ok. 2 tys., w siedemdziesiątych ok. tysiąca, a w osiemdziesiątych – zaledwie ok. 700-800 wiernych w 20 zborach27.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych niewiele zmienił w kwestii opieki duszpasterskiej nad Niemcami-ewangelikami – w ramach polskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego została ona zorganizowana dużo wcześniej. Pojawiły się jednak wtedy nabożeństwa niemieckojęzyczne. Pierwsze odbyło się 1 kwietnia 1988 w Wałbrzychu28. Działania duchownych ewangelickich skupiają się przede wszystkim w okręgach Koszalina, Szczecina i Wrocławia.

Opieka duszpasterska Kościoła luterańskiego nad niemieckojęzyczną mniejszością z reguły funkcjonuje w ramach nabożeństw odprawianych raz lub dwa razy w miesiącu. Tak jest w Koszalinie, gdzie raz w miesiącu odbywa się nabożeństwo i godzina biblijna prowadzone w języku niemieckim. Także w filiałach tej parafii – w Białogardzie, Szczecinku i Wołczy Wielkiej – raz w miesiącu odprawiane są niemieckojęzyczne nabożeństwa. W Słupsku odbywają się miesięcznie dwa nabożeństwa w języku niemieckim29. W Szczecinie, w kościele Świętej Trójcy, również odprawiane są dwa nabożeństwa niemieckojęzyczne. Oprócz tego czynione są starania, by zapewnić opiekę duszpasterską turystom z Niemiec (takie „sezonowe” nabożeństwa odbywają się np. na terenie diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko–augsburskiego w Giżycku).

Klasycznym przykładem rozwiniętego duszpasterstwa niemieckojęzycznego jest wrocławska parafia ewangelicka św. Krzysztofa, która roztacza opiekę duszpasterską i diakonijną nad ewangelicką mniejszością niemiecką na terenie całego Dolnego Śląska. We Wrocławiu, Wałbrzychu, Świdnicy, Legnicy, Jeleniej Górze i innych mniejszych miejscowościach regularnie odprawiane są nabożeństwa w języku niemieckim według niepraktykowanej nigdzie indziej staropruskiej liturgii unijnej30.

Podobnie jak w przypadku katolików, również Kościół Ewangelicko-Augsburski zatroszczył się o opiekę duszpasterską dla niemieckich wiernych przebywających i pracujących w Warszawie. Zajmuje się tym ks. Heinz Domke, który dojeżdża z Berlina dwa razy w miesiącu.

*

Obecnie emocje związane z duszpasterstwem dla Niemców w Polsce opadły. Wydaje się, że mimo pewnych napięć w stosunkach polsko-niemieckich, duszpasterstwo mniejszości niemieckiej wrosło w krajobraz polskich Kościołów, a potrzeba opieki nad wiernymi niemieckiego pochodzenia i wykładania wiary w „języku serca” nie jest już kwestionowana.


Marcin Kałuski – ur. 1981, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Otwocku.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna strona

Historia

Polacy - Niemcy

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?