Czytelnia

Kobieta

Alina Kozińska-Bałdyga, Kobiety, feminizm, demokracja, WIĘŹ 1998 nr 1.

1 Anna Titkow: „Kobiety pod presją”, w: „Co to znaczy być kobietą w Polsce?”, IFiS PAN Warszawa 1995.
2 Por. Betty Friedan: ,The Second Stage”, New York 1987.
3 Anna Titkow, dz. cyt.
4 Małgorzata Fuszara: „O równości i demokracji rozważań ciąg dalszy”, Warszawa 1995.
5 Melanie Tatur: „Why There is no Women's Movement in Eastern Europe?”, referat wygłoszony podczas IV World Congress lot- Soviet and East European Studies, 21-26 lipca 1990, Harrogate, Wielka Brytania.
6 Mira Maiody: „Dlaczego nie zostałam feministką?”, w: „Społeczeństwo Otwarte” 1993, nr 9.
7 „Dokument Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie obrony życia”, w: Pismo Okól­ne Episkopatu Polski, nr 22/90. Udaną próbą dialogu była pierwsza w Polsce konferencja poświęcona problemowi aborcji. Zorganizowana została przez IPiS UW w 1987 roku pod ty­tułem ,,Etyczne aspekty przerywania ciąży i zapłodnienia in vitro”.
8 Krzysztof Kiciński: „Społeczeństwo obywatelskie”, w: „Polis” 1993, nr 3.
9 Jane Mansbridge: „Kobiety, rządzenie i dobro powszechne”, w: „Ameryka”, jesień 1991.
10 Catherine M. Havens, Lynne M. Healy: „Do Women Make a Difference?”, „The Coun­cil of State Governments”.
11 Podstawą takiego twierdzenia są np. treści listów do kobiet – uczestniczek IV Światowej Konferencji w Pekinie, skierowanych przez wielu światowych polityków.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7

Kobieta

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?