Czytelnia

Kobieta

Inka Słodkowska

Inka Słodkowska, Kobiety, katolicyzm, przemoc, WIĘŹ 2005 nr 1.

Istnieje natomiast w Polsce dość niepokojące zjawisko, a mianowicie tendencja u części przedstawicieli kleru, jak i katolików świeckich, do utożsamiania kobiety z matką i gospodynią domową. Jest to kolejny stereotyp, za którym idą pewne formy dyskryminacji i pomniejszania roli kobiet tak w społeczeństwie, jak i w Kościele. Wyrządza on więc sporo szkody w odniesieniu do sytuacji polskich kobiet, a na dodatek może być używany jako argument w walce z Kościołem. Co więcej, jest to stereotyp o niedługiej historii, w zasadzie rozpowszechniony dopiero w czasach PRL. Powiedzieć nawet można, że degradacja ludzka w czasach komunizmu najbardziej odbiła się na kobietach.

Przed II wojną światową działało w naszym kraju wiele kobiet, obdarzonych autorytetem i otaczanych ogromnym szacunkiem, również ze strony przedstawicieli kleru. Wiele z tych kobiet mocno zaangażowanych było w życie Kościoła, co więcej — np. w ramach Akcji Katolickiej to one wyznaczały kierunki działania, jak i formy ich realizacji. Pełniły funkcję posłów i senatorów katolickich, z jednej strony stawiając sobie za cel obronę wiary i moralności, a z drugiej — podejmując obronę interesów kobiet, tak samo w życiu rodzinnym, jak i przy warsztatach pracy, w dziedzinie praw cywilnych, majątkowych i politycznych, a zwłaszcza w zakresie walki o usunięcie jakiegokolwiek upośledzenia kobiety wobec mężczyzny. Walczyły m.in. o prawa pracownicze kobiet, o zniesienie wszelkich form upośledzenia kobiet, o ochronę prawną macierzyństwa i o zrównanie w prawach dzieci urodzonych poza małżeństwem, starały się nawet przeprowadzić ustawę o „karach za porzucenie rodziny”. Były to kobiety zamężne i samotne, wszystkie natomiast wysoko wykształcone, głęboko wierzące oraz niezwykle aktywne na polu społecznym i politycznym. Same miały pełne wsparcie w swych rodzinach, pociągały zaś za sobą nieraz kobiety z warstw niższych (np. zakładając Koła Gospodyń Wiejskich), przez co podnosiły status tych kobiet zarówno w społeczeństwie, jak i w Kościele.

I dziś czas na takie działania. To najlepsza droga, aby więcej nie padały oderwane od rzeczywistości i prawdy stwierdzenia na temat kobiet i stosunku Kościoła do nich — takie jak te, które ostatnio słyszeliśmy.

Inka Słodkowska

Inka Słodkowska — doktor socjologii, od 1982 roku związana z "Więzią". Kieruje Archiwum Polskich Partii Politycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN; ostatnio pod jej redakcją ukazało się opracowanie „Partie i ich programy. Wybory 2001”. Mężatka, ma córkę gimnazjalistkę. Mieszka w Warszawie.

poprzednia strona 1 2 3 4

Kobieta

Inka Słodkowska

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?