Czytelnia

Kochać Kościół mimo wszystko - debata WIĘZI i Tezeusza

Kościół w Polsce

Andrzej Miszk, Kościół jako krzyż, WIĘŹ 2010 nr 10.

Nie jest sztuką być wiernym Kościołowi, gdy wszystko idzie dobrze i można czerpać z tego jakieś duchowe, materialne czy prestiżowe korzyści. Sztuką jest dochować wierności Kościołowi, gdy przychodzi czas próby miłości bolesnej wobec Jezusa i Jego wspólnoty. Dokonałem wyboru, a choć idę w ciemnościach wiary i niepewności co do własnego powołania, nie przestaję wierzyć w zbawczy sens tej drogi. Mam nadzieję, że aktualna kenoza Kościoła, również w Polsce, zwiastuje nadzieję powrotu na drogę Ewangelii Jezusa.

Andrzej Miszk

Andrzej Miszk — ur. 1964. Jako uczeń w 1982 r. trafił na cztery miesiące do więzienia, z którego wyszedł krótko przed ukończeniem 18. roku życia. Wspierał podziemną „Solidarność”, działał w Polskiej Młodzieży Walczącej, a następnie w ruchu „Wolność i Pokój”, często był aresztowany. Ponownie uwięziono go w 1985 r. na trzy miesiące za odesłanie książeczki wojskowej. Po nawróceniu religijnym wstąpił w 1996 r. do jezuitów. Ukończył filozofię na Ignatianum i Uniwersytecie Jagiellońskim oraz teologię w Milltown Institute w Dublinie. W 2006 r. otrzymał święcenia diakonatu. W 2007 r. został usunięty z zakonu. Obecnie jest redaktorem portalu tezeusz.pl i prezesem Fundacji Tezeusz. Bloger i publicysta, współpracownik WIĘZI. Inicjator cyklu debat internetowych „Polska tolerancja” prowadzonego przez Fundację Tezeusz we współpracy z Laboratorium WIĘZI. Pracuje nad doktoratem z filozofii. Mieszka w Kasince Małej.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kochać Kościół mimo wszystko - debata WIĘZI i Tezeusza

Kościół w Polsce

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?