Czytelnia

Tomasz Wiścicki

Kultura zaufania, Z Piotrem Sztompką rozmawia Tomasz Wiścicki, WIĘŹ 2008 nr 2-3.

W tym momencie wchodzimy na teren tego, co od władzy zależy tylko pośrednio, poprzez tworzenie ram, zabezpieczeń zewnętrznych. W ten sposób władza stwarza szansę na to, że ludzie zaczynają się wyzbywać wrażenia, że są bezradni, zagrożeni, uwikłani w sieć, że nie warto w ogóle próbować coś robić. To przekonanie jest fatalne dla nastroju społecznego i aktywności obywatelskiej. Jedyną receptą na to, żeby odtwarzać to zaufanie, jest ryzykować, okazywać zaufanie innym. Trzeba przyjmować to założenie, że może warto się otworzyć, przejawić zaufanie, przyjąć domniemanie, że drugi jest wiarygodny. Kiedy poczyta się biografie ludzi, którym w życiu się udało, zobaczymy, że taka strategia się sprawdza. Nawet jak się sparzymy raz czy drugi, nawet jak mamy nieszczęście spotkać kogoś, kto nie był godny zaufania, nawet jak się pomylimy, to na dłuższą metę jest to chyba jedyna strategia, która życiowo się sprawdza, oczywiście pod warunkiem, że te ramy zabezpieczają nam pole gry, że są bezstronni sędziowie, którzy zagwiżdżą, jak ktoś nas skopie na tym boisku, że są reguły, które będą egzekwowane.

To jest też oczywiście program trochę utopijny, ale ja wierzę w utopie, bo mam w pamięci powiedzenie Maxa Webera, że jakby Krzysztof Kolumb nie chciał dostać się drogą morską do Indii, to by nie odkrył Ameryki. Warto więc czasem sobie rysować utopie, żeby mieć drogowskaz.

Jeżeli takie warunki byłyby spełnione, wierzę, że będziemy się krok po kroku posuwać ku górze w tym rankingu, choć niekoniecznie od razu na pierwsze miejsce.

Rozmawiał Tomasz Wiścicki

Piotr Sztompka - socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera, członek rzeczywisty PAN i PAU. Wykładał na licznych uniwersytetach wielu krajów. W latach 2002-2006 prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Ostatnio opublikował książki: Socjologia. Analiza społeczeństwa (2002), Socjologia zmian społecznych (2005 obie otrzymały Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), Zaufanie. Fundament społeczeństwa (2007). Mieszka w Krakowie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Tomasz Wiścicki

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?