Czytelnia

Tomasz Wiścicki

Majstrowanie przy człowieku, Z Andrzejem Paszewskim rozmawia Tomasz Wiścicki, WIĘŹ 2003 nr 6.

Czy nie oznacza to abdykacji społeczności z bardzo istotnego uprawnienia? Państwo z definicji przecież pewne rzeczy narzuca w podstawowych kwestiach moralnych. Jeśli ktoś uważa, że ma prawo zabijać innych, bo takie ma filozoficzne przekonania, i zacznie to swoje „prawo” realizować, to pójdzie do więzienia.

— Pamiętajmy jednak, że w państwach demokratycznych, gdzie o tych sprawach decyduje większość, rozstrzygnięcia zapadają zgodnie z formacją kulturową społeczeństwa, które stanowi prawo, ale którego członkowie rzadko są skłoni do głębokiej refleksji etycznej, a jeszcze mniej do dokonywania niewygodnych wyborów. Ich przekonania moralne nie zawsze są logicznie spójne. Ludzie bombardowani różnymi informacjami mają coraz mniej czasu na własne przemyślenia, stąd są bardzo podatni na przyjmowanie poglądów lansowanych przez media.

Rozmawiał Tomasz Wiścicki

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tomasz Wiścicki

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?