Czytelnia

Andrzej Friszke

Andrzej Friszke, Między marzeniem a rozczarowaniem, WIĘŹ 2001 nr 11.

Piłsudski był większym od Dmowskiego romantykiem i marzycielem, ale też realistą, który nie miał złudzeń, że możliwe jest zbudowanie jednej, powszechnej organizacji narodowej ponad istniejącymi podziałami ideowymi i klasowymi. Planował odrodzenie Polski sprawiedliwej społecznie (choć również z policją), o bliskich związkach z narodami kresowymi (z którymi Dmowski chciał walczyć), a drogę do odzyskania wolności widział najpierw w szczepieniu idei niepodległościowych wśród robotników, potem w odrodzeniu polskiego wojska. Wojsko miało być narzędziem działania jako zalążek siły państwowej, ale również promieniować na społeczeństwo swoistą magią polskiego munduru. Piłsudski wprost odwoływał się do niepodległościowej tradycji, hołubionej niemal w każdym patriotycznym domu — legendy Kościuszki, epopei napoleońskiej, nocy listopadowej i roku 1863.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna strona

Andrzej Friszke

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?