Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Zdzisław Bielecki

Nie jeden Dzień Islamu

Aula kolegium jezuitów przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie 26 stycznia zgromadziła przeszło 250 osób, w tym kilkunastu ambasadorów krajów muzułmańskich akredytowanych w Polsce. Miejsce centralnych obchodów Dnia Islamu, obchodzonego od trzech lat w Kościele w Polsce, nie było przypadkowe: w kolegium odbyło się już wiele spotkań z udziałem muzułmanów. Modlitwom zgromadzonych przewodniczyli bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów oraz Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Rady Imamów RP.

Na stojąco wysłuchano fragmentów przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego 6 maja 2001 r. w meczecie Umajjadów w Damaszku. Do tego przemówienia nawiązywał też telegram, nadesłany przez nuncjusza abp. Józefa Kowalczyka. Po recytacji w języku arabskim fragmentu Koranu, mówiącego o Zwiastowaniu Maryi Pannie, ten sam fragment był odczytany po polsku i analogicznie tekst Ewangelii św. Łukasza o Zwiastowaniu był czytany po polsku i po arabsku. Ahmed Ibrahima, ambasador Libanu, dziekan ambasadorów państw arabskich i muzułmańskich w Polsce, w swoim przesłaniu do uczestników Dnia domagał się wysiłków, by znaleźć pokojowe rozwiązanie i uniknąć wojennej katastrofy, kładąc nacisk na odpowiednie polityczne, społeczne i gospodarcze środowisko, aby ludzie mogli żyć godnie i w pokoju. Z kolei następny mówca, bp Tadeusz Pikus, przypominał że dla trwałego pokoju z naszej strony jest niezbędna refleksja i wysiłek, aby przyjąć przynajmniej elementarne zasady godziwego postępowania wobec drugiego człowieka, bez względu na rasę, narodowość, religię, kulturę i płeć.

Ważnym momentem uroczystości była modlitwa powszechna. Odczytali ją kolejno przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, Fundacji Dzieło Odbudowy Miłości (DOM) i Małych Sióstr od Jezusa. Przy znaku pokoju w braterskim uścisku spotkały się dłonie muzułmanów i chrześcijan.

Tegoroczny Dzień Islamu obchodzono w szeregu świątyń katolickich w całej Polsce. Naukowo-modlitewny charakter miało spotkanie, zorganizowane tego dnia przez werbistów w Pieniężnie, ośrodku zasłużonym dla dialogu obu religii. Po raz pierwszy Dzień Islamu zorganizowało też środowisko krakowskie.

Dzień Islamu organizowany był po raz drugi przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów, razem z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, wchodzącym w skład Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Międzyreligijnego. Współorganizatorem tradycyjnie już była Fundacja D.O.M, która organizuje modlitewne spotkania chrześcijan i muzułmanów od 1994 r. Wtedy to w kościele św. Aleksandra w Warszawie Mszę w intencji pokoju na świecie odprawił w obecności muzułmanów bp Władysław Miziołek. W następnych latach biskup ten kilka razy do roku przewodniczył organizowanym przez D.O.M modlitwom w intencji pokoju oraz współdziałania katolików i muzułmanów.

17 stycznia 1997 roku Fundacja D.O.M zorganizowała w kościele akademickim św. Anny w Warszawie spotkanie modlitewne przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich z udziałem muzułmanów. Podczas modlitwy powszechnej recytował tam surę z Koranu najwyższy ówcześnie rangą duchowny muzułmański w Polsce, imam Nusret Kuriakovi. Dzień obrany na modlitwy nie był przypadkowy — poprzedzał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, na stałe wpisany do styczniowego kalendarium kościelnych uroczystości. W następnym roku (1998) dzień 17 stycznia został wyznaczony na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Odtąd już regularnie 26 stycznia w jednym z kościołów katolickich stolicy, z inicjatywy D.O.M, odprawiane są modlitwy w intencji pokoju i współpracy z wyznawcami islamu. Tydzień Modlitw tym samym został ujęty w historyczną klamrę: poprzedza go modlitwa ze „starszymi braćmi w wierze” — Dzień Judaizmu, a zamyka go spotkanie z „młodszymi”— Dzień Islamu.

1 2 następna strona

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?