Czytelnia

Kościół w Polsce

Mężczyzna

Grzegorz Pac

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.

Nie ma jednego „dlaczego” , Z Maciejem Bielawskim i Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap rozmawia Grzegorz Pac, WIĘŹ 2007 nr 6.

P. J. Śliwiński: Myślę, że obie te sytuacje to sytuacje wielkiego rozdarcia. W pierwszym przypadku pozostaje zewnętrzne sprawowanie zadań kapłańskich, natomiast w głębi jest zupełnie inny świat. Pod spodem są zupełnie inne wartości niż te, które się deklaruje. Ale ludzie bardzo szybko demaskują takie sytuacje.

Jest też rozdarcie tych, którzy odeszli, a zostali. Gdy po latach spotykam kogoś, z kim żyłem pod jednym dachem, to jego pierwsze pytanie często brzmi: „co tam u nas w klasztorze?”. Widać, że ta część życia, która była związana z życiem zakonnym, nie jest jeszcze do końca zamknięta, że ten człowiek ciągle się zmaga ze swoją historią.

M. Bielawski: Jeśli chodzi o tych, co odeszli, a tak naprawdę zostali, to sytuacja bywa rozmaita. Bywa, że ludzie odchodzą, ale tak naprawdę tego nie chcą. Na przykład chcą wziąć odpowiedzialność za dziecko, które im się przydarzyło i muszą odejść, ale nigdy się nie pogodzili z własnym odejściem, tak naprawdę nigdy nie odeszli. W przypadku takich ludzi uważam za konieczną możliwość kontaktowania się ze swoją wspólnotą. I tak się zdarza.

Z drugiej strony są też ci, którzy odchodzą, ale kontynuują poszukiwanie Boga na tej samej drodze, która zaprowadziła ich kiedyś do wstąpienia do klasztoru czy zostania kapłanem, a potem poszli „dalej”. Taki człowiek kontynuuje swoje powołanie, chociaż w innym nieco wymiarze. Dalej przeżywa swoiste misterium, które ciągnie w tajemniczy sposób, idzie dalej, bo nigdy tak naprawdę nie odszedł – nie z funkcji czy instytucji, ale z czegoś o wiele głębszego.

Chciałbym jeszcze zapytać o tych, którzy wracają.

M. Bielawski: Oczywiście, że tacy są. Ostatnio watykańscy jezuici w „Civiltà cattolica” opublikowali pewne statystyki (pozostawmy na boku ich wiarygodność, nade wszystko jeżeli chodzi o liczbę tych, którzy odeszli). Mówi się w nich, że z ok. 70 tysięcy księży, którzy w latach 1964-2004 opuścili stan duchowny, około 11 tysięcy wróciło. To są często trudne powroty, ale w każdym razie istnieje fenomen powrotu. Dlaczego tak się dzieje? Różnie. Czasami ludzie wracają, bo nie mają co ze sobą zrobić albo dlatego, że im nie wyszedł związek w rodzinie. Problemem jest jednak to, jak zostają przyjęci i potraktowani przez hierarchię.

– Może wrócili, bo po prostu źle rozpoznali własne odejścia?

M. Bielawski: Tak, często to było dla nich swoiste doświadczenie czy na przykład próba zmierzenia się z czymś nieznanym, bo nigdy wcześniej nie mieli możliwości doświadczenia w życiu czegoś innego niż życie klasztorne czy księżowskie. Okazało się jednak, że nie jest to droga dla nich.

P. J. Śliwiński: Znam też takich, którzy przeżyli w ten sposób swój kryzys wiary. Wyszli ze stanu kapłańskiego, pracowali, lubili świeckie życie, mieli pewne sukcesy. Szukali. Było niesłychanie ważne, żeby ktoś – szczególnie inny kapłan – im towarzyszył w tej drodze. Po jakimś czasie następował powrót i odkrycie na nowo głębszego doświadczania sensu swojego bycia kapłanem. Jak widać, możliwe są bardzo różne scenariusze.

Rozmawiał Grzegorz Pac


Maciej Bielawski: „Odejścia”, Homini, Kraków 2007, s. 196.

Maciej Bielawski – ur. 1963. Pisarz, tłumacz, malarz. W 1983 r. wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Tyńcu, później wicedyrektor Papieskiego Kolegium Rumuńskiego w Rzymie, doradca Papieskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, przedwodniczący Instytutu Monastycznego na Ateneo Sant’Anselmo. W 2004 r. odszedł z zakonu i stanu duchownego. Mieszka w Weronie.
Piotr Jordan Śliwiński OFMCap – ur. 1963. Kapucyn, wicerektor Wyższego Semionarium Duchownego OO. Kapucynów. Ukończył szkołę pielęgniarską, pracował w szpitalu. W 1985 r. wstąpił do Zakonu Kapucynów, w 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie. Dyrektor Szkoły dla Spowiedników, wykłada na UJ i w WSD, interesuje się filozofią kultury, antropologią miasta, nową religijnością. Mieszka w Krakowie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kościół w Polsce

Mężczyzna

Grzegorz Pac

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?