Czytelnia

Cezary Gawryś

Cezary Gawryś, Nie zatrzaskujmy drzwi, WIĘŹ 2006 nr 3.

Chrześcijaństwo jest dla mnie czymś daleko więcej niż moralnością. Ewangelia ukazuje miłosiernego Boga, wszechmocnego w miłości, który stoi zawsze po stronie człowieka, szanując jego wolność – człowieka grzesznego, buntującego się, błądzącego, zagubionego, cierpiącego. Wydaje mi się, że Jezus Chrystus nie bronił jakiegoś „paradygmatu kultury”, przeciwnie, raczej narażał się i sprzeciwiał kulturze swego czasu. Niósł nadzieję każdemu człowiekowi. Sądzę, że my, chrześcijanie – będąc jak wszyscy ludzie uwikłani w trudne problemy społeczne i spory ideologiczne swego czasu – nie możemy zapominać o tym, że przede wszystkim mamy trzymać się wiernie Ewangelii i naśladować naszego Mistrza i Pana. Myślę, że tylko w ten sposób – bezwarunkowo kochając ludzi – możemy przyczynić się do przetrwania ludzkiej cywilizacji.

Osobom o „głęboko zakorzenionych” skłonnościach homoseksualnych, które czują się chrześcijanami, winniśmy jako wierzący okazać szczególne zrozumienie i pomoc, jeśli o nią proszą. Niestety nieliczne są na razie miejsca w Kościele, gdzie te osoby mogą się spotkać z realnym wsparciem. To wsparcie niekoniecznie musi się łączyć z ofertą działań stawiających sobie za cel zmianę orientacji, tak jak to ma miejsce w niektórych kościelnych inicjatywach. Rzetelna pomoc psychologiczna nie może stawiać sobie takiego celu, który okazuje się często iluzoryczny. Rolą psychologa czy terapeuty jest towarzyszenie osobie cierpiącej i szukającej pomocy, w jej ludzkim rozwoju, przy poszanowaniu jej wyborów życiowych oraz wyznawanego światopoglądu. Myślę przy tym, że psychoterapię lepiej pozostawić profesjonalistom i nie mieszać jej z życiem religijnym.

Osobom o odczuciach homoseksualnych wierzącym w Chrystusa potrzebna jest przede wszystkim przestrzeń akceptacji i zrozumienia, gdzie miałyby szansę spotkać się – jak pisze Katechizm Kościoła katolickiego – z bezinteresowną przyjaźnią, i ze świadectwem wiary, która powinna być dla każdego bez wyjątku człowieka źródłem duchowej mocy na drodze ku pełni życia, a nie źródłem lęku, poczucia winy i odrzucenia.

poprzednia strona 1 2 3 4

Cezary Gawryś

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?