Czytelnia

Kobieta

Joanna Petry Mroczkowska

Joanna Petry Mroczkowska, Niepokorne zakonnice amerykańskie, WIĘŹ 2004 nr 6.

Najwięcej krytykόw mają feministki. O siostrze Kane była już wcześniej mowa. Do grona feministek zaliczana jest także benedyktynka Joan Chittister. Najbardziej naraziła się, kiedy w 2001 roku wbrew zakazowi Watykanu wypowiadała się na dublińskiej konferencji poświęconej tematyce święceń kobiet. Przełożona siostry sprzeciwiła się przekazaniu jej tego zakazu.

Chris Schenk, jόzefitka, rόwnież wpisuje się na listę „niepokornych”. Od 1990 działa w założonej przez siebie organizacji Future Church, otwarcie promującej dyskusję na temat święcenia kobiet. Jest autorką książek na ten temat. S. Schenk powołuje się na głόd Eucharystii w świecie cierpiącym na niedobόr księży. Uważa, że istnieje konieczność zaradzenia temu zjawisku poprzez udział kobiet i żonatych księży. Głosi, że Eucharystia dostępna dla wiernych jest celem ważniejszym od zasady wyłącznego celibatu księży, przeciw ktόremu nie występuje. To ona ośmiela się krytycznie oceniać często powtarzaną watykańską formułę, że kobiety są „rόżne, lecz rόwne”. Rόwność mężczyzn – pisze – polega na tym, że ustalają reguły, a rόwność kobiet oznacza podporządkowanie się im. Chris Schenk jest wielką promotorką św. Marii Magdaleny. Oburza się, że z najdzielniejszej kobiety idącej za Jezusem już w pierwszych wiekach tradycja – chcąc ograniczyć znaczenie kobiet – zrobiła prostytutkę. Kilka lat temu Schenk inspirowała cieszące się sporą popularnością w wielu miejscach Stanόw lipcowe uroczyste obchody liturgicznego święta Marii Magdaleny.

Duży rozgłos uzyskała w ostatnich latach sprawa s. Jeannine Gramick ze zgromadzenia School Sisters of Notre Dame (jej rodzice byli polskimi imigrantami). Na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetόw w Stanach uzyskała doktorat z pedagogiki. Uczyła matematyki aż do momentu, kiedy w 1977 przełożona skierowała ją do pracy z homoseksualistami. Wraz z salwatorianinem o. Robertem Nugentem założyła grupę New Ways Ministry, mającą na celu „budowanie mostόw” między Kościołem a homoseksualistami stojącymi praktycznie poza nim. Głośno mόwiła o zasadniczej rόżnicy między orientacją homoseksualną a homoseksualnym działaniem. Podkreślała, że praca ta wymaga delikatności, a nie ostrych, raniących i zamykających dialog słόw, niezgodnych z duchem chrześcijańskiej miłości bliźniego. Działalność New Ways zaniepokoiła najpierw lokalne władze diecezjalne, potem Watykan. Zaczęły się długotrwałe dochodzenia. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że spόr dotyczył pewnych kategorycznych sformułowań – Gramick i Nugent nie chcieli nazywać czynów homoseksualnych „z gruntu złymi” (intrinsically evil), lecz „obiektywnie niemoralnymi” (objectively immoral), co mogło stanowić furtkę do usprawiedliwienia ich jako „subiektywnie postrzeganych jako moralne”. W swojej pracy i książkach przedstawiali wprawdzie obowiązującą naukę Kościoła, zamieszczali też jednak inne podejścia teologiczne. Kongregacja Nauki Wiary zarzuciła im błędy i niejasności. S. Gramick napiętnowana została rόwnież za odmowę ujawnienia własnych poglądόw. W końcu Watykan wydał obojgu zakaz pracy z homoseksualistami. O. Nugent podporządkował się, zaś s. Gramick przeniosła się do loretanek, zgromadzenia, ktόre „w mniejszym stopniu podlega watykańskim naciskom”. Siostra uważa, że w swoim sumieniu nie może zgodzić się z nakazem milczenia.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 następna strona

Kobieta

Joanna Petry Mroczkowska

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?