Czytelnia

Kobieta

Joanna Petry Mroczkowska

Joanna Petry Mroczkowska, Niepokorne zakonnice amerykańskie, WIĘŹ 2004 nr 6.

Na przeciwnym biegunie działa może najbardziej znana zakonnica amerykańska Matka Angelika, klaryska Wiecznej Adoracji, ktόra dokonała rzeczy niewiarygodnej – niemal z niczego stworzyła imponujące imperium medialne. W 1981 r. w Alabamie powstała Sieć Telewizyjna Wiecznego Słowa (EWTN), dziś o wielkim zasięgu międzynarodowym. Od 1992 r. działa też rozgłośnia radiowa. Matka Angelika, obsypana wieloma nagrodami i posiadająca kilka doktoratόw honorowych, broni ortodoksji rzymskokatolickiej i ma wielu zwolennikόw, ktόrzy oglądają msze, wykłady z teologii, sztuki biblijne, informacje watykańskie, życiorysy świętych. Matka Angelika odważnie wchodzi w konfrontację z hierarchami, ale tymi, ktόrzy mają opinię liberałόw. Zarzuca się jej antyfeminizm, ducha przedsoborowego i szerzenie antagonizmόw w łonie Kościoła.

Poza Stanami znana jest także urodzona w Luizjanie s. Helen Prejean ze zgromadzenia siόstr św. Jόzefa. Nauczała i zajmowała się katechizacją aż do momentu, kiedy w 1981 zaaganżowała się w pomoc duchową w więziennictwie. Praca ta zaowocowała książką „Dead Man Walking”, ktόra stała się bestsellerem, przetłumaczonym na dziesięć językόw. W roku 1996 z inspiracji książki (i ze scenariuszem autorki) powstał film w reżyserii Tima Robinsa, znany w Polsce pod tytułem „Przed egzekucją”. Film uzyskał nominacje do czterech Oscarόw, a przyznano mu złotą statuetkę za kreację aktorską Susan Sarandon. Na podstawie książki w 2000 r. wystawiono także w San Francisco operę. Pomijając skrajnych przedstawicieli prawicy opowiadających się za karą śmierci, Helen Prejean, obsypana nagrodami i honorowymi wyrόżnieniami, cieszy się powszechnym szacunkiem. Nieprzerwanie działa na rzecz zniesienia kary śmierci i przestrzegania praw więźniόw. Obecnie pracuje nad książką o dwu przypadkach osόb przypuszczalnie niewinnie skazanych.

Amerykańskie siostry uczestniczą w życiu akademickim i kulturalnym, są rektorami i profesorami uczelni. Do Krajowego Komitetu College’ów i Uniwersytetόw Katolickich (NCCU) wchodzi 118 szkόł wyższych założonych przez zakonnice, w swoim czasie głόwnie dla kobiet (oblicza się, że siostry założyły ogółem 30% wyższych szkόł dla dziewcząt). Szkoły te wykształciły wielu politykόw, prawnikόw, dyplomatόw, menedżerόw – mężczyzn i kobiet. Siostry stoją na czele wielu organizacji charytatywnych. Znane są nazwiska najbardziej oddanych dziełu pomocy imigrantom, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej, zagubionej młodzieży, bezdomnym. Statystyki podają, że zgromadzenia żeńskie prowadzą ponad 400 szpitali, 145 domόw opieki zdrowotnej dla przewlekle chorych, 76 domόw starcόw, 245 (z 7 tysięcy) katolickich szkόł podstawowych, 223 (z 1300) szkόł średnich, 103 (240) college’όw, blisko 250 placόwek charytatywnych czy pomocy społecznej.

W Stanach Zjednoczonych obserwuje się zjawisko feminizacji, laicyzacji teologii, ktόra przestaje być domeną kleru. Zakonnice mają więc „kwalifikacje”, aby tworzyć chrześcijański feminizm. Siostry zatrudnione są w urzędach diecezjalnych, ponad trzydzieści pełni funkcję kanclerzy w kuriach biskupich, mniej więcej tyle samo jest delegatkami w radach biskupich, ponad pięćdziesiąt pracuje w katolickich biurach ds. szkolnictwa. Ponieważ około 3000 amerykańskich parafii nie ma stałego proboszcza, wieloma z nich zarządza osoba pełniąca funkcję pastoralną (pastoral leader). Kilkaset takich parafii prowadzonych jest przez zakonnice, ktόre ukończyły studia teologiczne. Mieszkają one w domu parafialnym, prowadzą księgowość i utrzymują duszpasterski kontakt z parafianami. Ksiądz przyjeżdża raz w tygodniu odprawić mszę i wysłuchać spowiedzi.

Czasy się zmieniają, ale czy aż tak wiele zmieniło? Amerykańskie zakonnice są cały czas dynamiczne, przedsiębiorcze, odważne i oddane swojej misji. Podejmują ciągle nowe wyzwania i nie szczędzą trudu w służbie Bogu i ludziom.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Kobieta

Joanna Petry Mroczkowska

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?