Czytelnia

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Jacek Prusak SJ, Obcość i swojskość w świecie płci i mistyki, WIĘŹ 2004 nr 8-9.

Jacek Prusak SJ — ur. 1971, jezuita, teolog, psychoterapeuta. Teologię ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie, następnie studiował w Boston College (USA), gdzie zdobył tytuł magistra pracy socjalnej ze specjalnością psychiatryczną. Obecnie pracuje nad doktoratem z psychologii religii, pracuje naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Zajmuje się też pomocą psychologiczną. Członek redakcji kwartalnika „Życie Duchowe”. Mieszka w Krakowie.

1 Por. J. Welwood, „Toward a Psychology of Awakening. Buddhism, Psychotherapy, and the Path of Personal and Spiritual Transformation”, Shambala, Boston 2000, s. 258-259.
2 Zob. W. Eichelberger, „VI. O czystości”. W: J. Makowski (red.), „Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o Dekalogu”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 97.
3 O. Paz, „Podwójny płomień. Miłość i erotyzm”, tłum. P. Fornelski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 21.
4 Por. J. Singer, „Współczesna kobieta w poszukiwaniu duszy. Oparty na teorii Junga przewodnik po świecie widzialnym i niewidzialnym”, tłum. M. Kabała-Rajment, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
5 Por. S. Sullivan, „Falling in Love. A History of Torment and Enchantment”, Macmillan, London 1999, s. 288-289.
6 Tamże, s. 289.
7 R. Ammicht-Quinn, „Co Ewa ma wspólnego z Marią? Teologia, etyka i kategoria płci”, tłum. K. Krasuska, „Katedra. Gender Studies UW 5(2004), s. 16.
8 W tym kontekście, obiecująco zapowiadają się mariologiczne intuicje warszawskiego teologa o. Jacka Bolewskiego SJ. Por: „Archetyp a Niepokalane Poczęcie. W światłocieniu koncepcji C.G. Junga”. W: „Studia Bobolanum”, 2 (2003), s. 53-92. Warty zauważenia jest także numer majowy „Katedry” poświęcony tematyce feminizmu i teologii.
9 Cyt. za: S. Goldbart, D. Wallin, „Mapping the Terrain of the Heart. Passion, Tenderness, and the Capacity to Love”, Jason Aronson, Northvale 2001, s. 27.
10 Cyt. za: J. N. Vuarnet, „Ekstazy kobiece”, tłum. K. Matuszewski, Wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 13.
11 Tamże, s. 11.
12 Tamże, s. 11.
13 Por. „Paul Ricoeur — Filozoficzne źródła jego hermeneutyki”. W: P. Ricoeur, „Język, tekst, interpretacja”. Wybrała i wstępem poprzedziła Katarzyna Rosner, tłum. P. Graff i K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 33.
14 Zob: R. W. Hood, J.R. Hall, „Gender Differences in the Description of Erotic and Mystical Experience”, w: Review of Religious Research” 23 (1980), ss. 76-84.
15 Por: M.M. Mallory, „Christian Mysticism Transcending Techniques”, Van Gorcum Assen, Amsterdam 1977.
16 Por: A. Greeley, „Ecstasy: A Way of Knowing”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1974; „The Sociology of the Paranormal: A Reconnaissance”, Sage, Beverly Hills, CA, 1975.
17 Zob: L. B. Smedes, „Sex for Christians. The Limits and Liberties of Sexual Living”. Revised edition, Eerdmans, Grand Rapids, 1994, s. 23.
18 Tamże, s. 8.
19 Cyt. za: T. Kitliński, „Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej”, Aureus, Kraków 2001, s. 14.
20 Cyt. za: M. Środa, „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci”, Aletheia, Warszawa 2003, s. 212.
21 Por. J. Lacan, „Escrits”, tłum. A. Sheridan, Norton, New York 1977, s. 319.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?