Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-żydowski

R. NORMAN SOLOMON

Odczytać swoje powołanie

Komentarz żydowski

Chciałbym tu krótko przedstawić dwa wyjaśnienia tej wspaniałej historii, której właśnie wysłuchaliśmy. Pierwsze z nich jest tradycyjne, a drugie głęboko osobiste.

W żydowskiej tradycji midraszowej osoba, którą spotyka Jakub i z którą się zmaga, uznawana jest za anioła stróża jego brata Ezawa. Taka interpretacja pozwala rabinom interpretować tę historię jako zapowiedź zmagania dwóch cywilizacji – żydowskiej i rzymskiej. Ezaw – niezależnie od przebiegu procesów historycznych – staje się tu symbolem Rzymu. W świetle tej interpretacji Izrael cierpi i będzie się zmagał podczas długiej nocy dziejów, niemniej jednak uzyska akceptację i na koniec błogosławieństwo – tak jak Jakub zdobędzie uznanie i błogosławieństwo Ezawa, choć wcześniej wiele od niego wycierpi.

Moją osobistą lekturę tej historii muszę rozpocząć od pokazania szerszego tła tej opowieści. To trwające całą noc zmaganie jest bowiem częścią dłuższej historii powrotu Jakuba z wygnania do ziemi jego przodków. Niewątpliwie jest to punkt zwrotny w jego życiu.

Mnie osobiście i chyba każdemu z nas przypomina to o którymś punkcie zwrotnym w naszym życiu. Chodzi o moment, w którym – opierając się na dotychczasowych doświadczeniach – dojrzewamy do tego, by wziąć na siebie powołanie, jakie odczytujemy dla naszego życia.

Wracając do domu, Jakub staje się od tego momentu Izraelem (to jego nowe imię) i przejmuje po swym ojcu Izaaku odpowiedzialność i kluczową rolę w dalszych dziejach rodu i narodu. Tak samo my w pewnym momencie decydujemy się wziąć pełną, dojrzałą odpowiedzialność za dalszy kształt naszego życia.

Jakub zmagał się z człowiekiem i z Bogiem. Podobnie i my zmagamy się w relacjach z innymi ludźmi. Zmagamy się też z Bogiem, w takim sensie, że uczymy się słuchać własnego sumienia, uczymy się kroczyć za głosem prawdy, a nie tylko iść za swoimi popędami.

W takiej decydującej chwili bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy błogosławieństwa, które ostatecznie przychodzi wyłącznie z góry, od Boga. I ono przychodzi. Niech zatem Bóg błogosławi każdą i każdego z Was w odczytywaniu i realizowaniu swego osobistego powołania.

R. Norman Solomon

Tlum. Marek Jeżowski

1

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?