Czytelnia

Kobieta

Anna Karoń, „Odnalazłam się w pieśni", WIĘŹ 1993 nr 1.

Co to znaczy rodzić w wymiarze duchowym?

Jest to, jak mówi Adam, rodzenie z wyboru. Wybór polega na nie­ustannym odnajdywaniu się wzajemnym poprzez słowo „moje”. Monika mówi:
Kiedy myślę o tobie „mój”,
nie za Tobą idę, a za tobą
i jednocześnie idę w siebie,
ażeby ciebie tam znaleźć.

Adam przelewa w Monikę cały swój wewnętrzny świat i szuka od­wzorowania siebie w niej. W ten wewnętrzny związek jest wpisana głębo­ko wola „chcenia razem”. Co się dzieje wówczas z wolnością człowieka, tak głęboko wpisaną w jego egzystencję? Jak wygląda relacja między miłością dążącą do jedności a wolnością i prawem do inności? Adam tłu­maczy to tak:
Miłość bowiem nie pozostawia swobody chcenia i temu,
kto miłuje, i temu, kogo miłuje -
a jednocześnie miłość jest wyzwoleniem z wolności,
wolność bowiem sama dla siebie byłaby straszna.
Kiedy staję się ojcem, wówczas jestem zniewolony miłością.
I ty, kiedy stajesz się dzieckiem, jesteś także zniewolona miłością.
Równocześnie jestem przez miłość wyzwolony z wolności i ty także.

Zatem miłość jest „wyzwoleniem z wolności”. Skupienie woli ogni­skuje się wokół „chcenia razem”, które potwierdzane czynem daje pewność wzajemności. Monika tego do końca nie rozumie, więc pyta:
Jak zawsze mogę chcieć tego, co ty,
gdy chcę tego, czego chcę?

Zmaganie się o „chcenie razem” przynosi obojgu wiele bolesnych momentów. Duchowe ojcostwo jest zawsze rodzeniem duchowego dziec­ka z pełni własnej osoby. Może się zdarzyć, że to urodzenie duchowe się nie dokona. Nieurodzenie duchowe jest klęską wewnętrzną dziecka i ojca. Po okresie napięć i niemożliwości zrozumienia wewnętrznego świata „dziwnego ojca zrodzonego z jej duszy” Monika zwycięża. A właściwie zwyciężają oboje. Dramat kończą słowa Moniki:
Jestem! Proszę cię, przebacz.
Zawsze chcę być.
Przecież wtedy wziąłeś mnie za rękę
i prowadziłeś.
Już tego nie sposób przesunąć w tobie i we mnie.
Ja wiem. I ty wiesz także. A reszta się stanie.

Monika spełnia się jako dziecko. Adam, poprzez nią, odnajduje się jako ojciec.

Niewiasta-Matka: „Nie rozdzielajcie miłości!”

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 następna strona

Kobieta

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?