Czytelnia

Konrad Sawicki

Odwrażliwieni w cyberprzestrzeni, Z Anną Andrzejewską i Józefem Bednarkiem rozmawia Konrad Sawicki, WIĘŹ 2012 nr 2-3.

Powiedzieliśmy już, jak bardzo opóźnieni jesteśmy w sferze edukacji ludzi młodych, rodziców i nauczycieli. Ale przecież dotyczy to również wielu innych spraw naszego życia — choćby prawa. Ile lat musiało minąć, żeby zacząć wprowadzać regulacje prawne, które w jakiś rozsądny sposób sankcjonują dowolność zachowań w internecie. Prawo też nie nadąża za cyberprzestrzenią. Ona cały czas ewoluuje, a my za nią nie nadążamy.

Sawicki

Czy Kościół ma tu jakąś rolę do odegrania?

Andrzejewska

Pewien ksiądz zaprosił nas z wykładem na spotkanie zorganizowane dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Przez półtorej godziny opowiadaliśmy o zagrożeniach płynących z cyberprzestrzeni, posiłkując się fachowymi materiałami. Wydaje mi się, że Kościół mógłby aktywnie włączyć się w akcję edukowania młodych ludzi. I chyba powoli zaczyna rozumieć, że jest to również przestrzeń dla jego działalności. Dość powiedzieć, że jesteśmy też zapraszani do seminariów duchownych. Ale powiedzmy sobie szczerze: to są dopiero pierwsze jaskółki.

Bednarek

Kościół tą tematyką powinien być żywo zainteresowany. Po pierwsze dlatego, że jest naturalnym sprzymierzeńcem krzewienia pozytywnych wartości, a więc powinien iść tam, gdzie te wartości podlegają erozji. A po drugie, świat gier komputerowych jest ewidentnym zagrożeniem dla wiary jako takiej. Jak bowiem pogodzić rzeczywistość opartą na przykazaniu miłości z tą, która panuje w cyberprzestrzeni? One absolutnie do siebie nie przystają. Już mamy cmentarze wirtualne. Strach pomyśleć, co będzie dalej?

Andrzejewska

To jest wielkie pytanie i wyzwanie dla Kościoła: czy dzisiejszy Kościół potrafi zaproponować młodym ludziom coś na tyle ciekawego i w na tyle atrakcyjny sposób, by ich oderwać od komputera?

Rozmawiał Konrad Sawicki

Józef Bednarek — prof. dr hab., pedagog, dydaktyk, medioznawca. Przedmiotem jego zainteresowań jest świat wirtualny — jego możliwości i zagrożenia. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m.in.: Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe.pogranicza teorii i praktyki, Multimedialne kształcenienauczycieli.Teoria. Badania. Praktyka, Przemoc i agresja w sieci - cyberbullying, Cyberświat — możliwości i ograniczenia, Multimedia w kształceniu, Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Media w nauczaniu.

Anna Andrzejewska dr, pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i edukacyjnych aplikacji multimedialnych. Autorka książek, m.in.: Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, Patologie moralne w sieci, Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci, Cyberświat — możliwości i ograniczenia, (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień, Magia szklanego ekranu — zagrożenia płynące z telewizji.

Dr Anna Andrzejewska prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim szkoleniem, prosimy o nawiązanie kontaktu z dr. Andrzejewską pod adresem e-mail: an.andrzejewska@o2.pl

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 następna strona

Konrad Sawicki

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?