Czytelnia

Jan Paweł II

ks. Alfons Skowronek, Papież wszystkich chrześcijan?, WIĘŹ 2003 nr 10.

Alfons J. Skowronek – ur. 1928 r., ksiądz, prof. dr hab. Teologii, wieloletni kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW). Autor ponad 20 książek oraz ponad 500 studiów, artykułów, przyczynków w periodykach krajowych i zagranicznych. Ostatnio wydał: „Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Czego oczekuję od Kościoła?” (1999) i „Aniołowie są wśród nas. Fascynacje – dociekania – wierzenia” (2001). Mieszka w Otwocku.

1 Wymieńmy tylko niektóre reakcje: Olivier Clčment, jeden z najwybitniejszych teologów prawosławnych, do encykliki ustosunkował się w osobnej książce „Rzym inaczej” (Warszawa 1999); niemiecki teolog katolicki Hermann J. Pottmeyer swą odpowiedź na encyklikę Jana Pawła II zamknął w książce „Die Rolle des Papsttums im dritten Jahrtausend” (Freiburg 1999), która stanowi starannie przemyślany i poważny wkład w dyskusję nad reformą papiestwa; biskupi anglikańscy wystąpili z formalną odpowiedzią w dokumencie „That They All Be One” (London 1997). Spośród biskupów katolickich specjalną – i głośną – książkę tej sprawie poświęcił abp John R. Quinn, „The Reform of the Papacy. The Costly Call to Christian Unity” (New York 1999).
2 Peter Ehlen SJ, „Wladimir Solowjow. Die mystische Einheit der Welt“, „Stimmen der Zeit” 2003 nr 7.

poprzednia strona 1 2 3 4

Jan Paweł II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?