Czytelnia

Jan Paweł II

Michał Płoski

Patrząc na krzyż

Wybieram cytat wypowiedziany w moim mieście i jego dotyczący:


Patrząc na krzyż i kontemplując go, uczymy się miłości – tej społecznej, tej rodzinnej i tej małżeńskiej.

W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o tragicznych wydarzeniach, jakich świadkiem było miasto Kielce w lipcu 1946 roku. Zginęło wtedy ze zbrodniczych rąk wielu braci Żydów. Polecamy ich dusze Bogu. Modlimy się, by miłość łączyła w naszej Ojczyźnie i na świecie ludzi wszystkich narodów, ras, religii i przekonań. „W krzyżu miłości nauka”.
(Kielce, 3 czerwca 1991)


O wypadkach wspomnianych przez Papieża dowiedziałem się przed laty od ojca. W lipcu 1946 r. jako aplikant sądowy protokołował zeznania kobiety w zaawansowanej ciąży. Konała, jej dziecko już nie żyło. Miała przebity bagnetem brzuch. W tamtych powojennych czasach wiele kobiet spodziewało się dzieci, także moja mama. Jan Paweł II połączył miłość małżeńską, rodzinną ze wspomnieniem zbrodni dokonanej na Żydach, o której wielu Kielczan wolałoby nie pamiętać. Potem był czas awantur na oświęcimskim żwirowisku.

Kontemplacja krzyża, Żydzi i społeczna miłość...

*

Od paru lat grupa osób zbiera się 4 lipca nad Silnicą, w miejscu, gdzie o ścianę domu oparte są wieńce, złożone przez ważne osoby. Słychać parę żałobnych taktów zagranych na saksofonie albo głos pastora recytującego psalm. Potem idą chronieni przez policję na kirkut, by w milczeniu położyć kamyk na długim pasie betonowego grobu.

Michał Płoski – malarz ikon.

1

Jan Paweł II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?