Czytelnia

Nowi ateiści

Kościół w Polsce

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap, Polskie ateizmy - poczet niekompletny, WIĘŹ 2009 nr 5-6.

Z drugiej strony obszarami poważnych dyskusji będą szczegółowe kwestie dotyczące etyki, wychowania, rodziny, kształtowania sfery publicznej w państwie czy społecznościach lokalnych. Uczestniczące w nich osoby czy instytucje rzadko ujawniają ateistyczne źródła używanych argumentacji i proponowanych rozwiązań.

Z pewnością taki nowy, skomplikowany obraz ateizmu/ateizmów zmusza zwolenników teizmu do przemyślenia stosowanych argumentacji, jak i strategii głoszenia prawdy o istnieniu Boga oraz konsekwencjach płynących z jej przyjęcia.

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap — ur. 1963. Kapucyn, dr filozofii, adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca kapucyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Dyrektor Szkoły dla Spowiedników, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Opublikował m.in. Grzechy w kratkę (wywiad-rzeka o spowiedzi), Reguły życia. W rodzinie i zakonie. Współautor książek Kościół a spirytyzm, Kościół a reinkarnacja. Mieszka w Krakowie.

1 R. Dawkins, Bóg urojony, tłum. P.J. Szwajcer, Warszawa 2007.
2 M. Onfray, Traktat ateologiczny, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2008.
3 U. Galimberti, Le orme del sacro, Milano 2000.
4 Swoją drogą, rodzime formy antyklerykalizmu także domagają się opracowania i namysłu w środowiskach kościelnych.
5 H. de Lubac, Proudhon et le christianisme, Paris 1945.
6 W. Granat, J. Herbut, Ateizm, w: J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 61.
7 Podział na ateizm teoretyczny i normatywny oraz zupełny jest wykorzystaniem terminologii zaproponowanej przez I. Dąmbską do klasyfikacji sceptycyzmu — zob. I. Dąmbska, Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku, Toruń 1958, s. 8.
8 H. de Lubac, Ateizm i sens człowieka, tłum. O. Scherer, Paris 1969, s. 21.
9 E. Coreth, Gott im philosophischen Denken, Stuttgart 2001, s. 223.
10 A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, tłum. J. K., Warszawa 2001, s. 54-62.
11 E. Haeckel, Die Weltrtsel, Leipzig 1922, s. 179nn.
12 F. Barone, Il neopositivismo logico, Bari 1986, t. 1, s. 243-252.
13 T.M. Jaroszewski, Filozofia marksistowska, Warszawa 1979, s. 15.
14 L. Feuerbach, O istocie religii, w: tenże, Wybór pism, tłum. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński, Warszawa 1988, t. 2, s. 224.
15 Tamże, s. 84.
16 E. Klinger, Nietzsche e la teologia. Discorso sulla morte di Dio, w: G. Penzo, M. Nicoletti (red.), Nietzsche e il christianesimo, Brescia 1992, s. 104.
17 Cyt. za: H. de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2004, s. 73.
18 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, London 1988, s. 284-290.
19 Tamże, s. 723nn.
20 A. Czajka, Człowiek znaczy nadzieja. O filozofii Ernsta Blocha, Warszawa 1991, s. 250nn.
21 Cyt. za K. Ślęczka, Feminizm, Katowice 1999, s. 196n.
22 A. Del Noce, Il problema dellateismo, Bologna 1990, s. 344.
23 J-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998, s. 82n. Przytaczam tę wypowiedź Sartrea jako przykładową, nie podejmując w tym miejscu interpretacji całości jego przemyśleń dotyczących Boga.
24 W. Welsch, Vernunft, Frankfurt am Main 1996, s. 43.
25 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, s. 379-390.
26 O. Marquard, Pochwała politeizmu, w: tenże, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 93-119.
27 J. Salij, Co się dzieje z naszą cywilizacją?, „Znak” 1996 nr 1, s. 74-85. Warto także zajrzeć do zarzutów sformułowanych wobec o. Salija przez ks. Tischnera oraz odpowiedzi autora: J. Tischner, O stylu myślenia; J. Salij, Nie budujmy wieży Babel!, oba artykuły w: „Znak” 1996 nr 4.
28 T. Gadacz, Myślenie zętrza nihilizmu, „Znak 1994 nr 6, ss. 4-14.
29 Dyskusja na temat ateizmu de Sade jest ciągle prowadzona, natomiast używanie transgresji jest u autora 120 dni Sodomy modelowe. Zob. B. Banasiak, Integralna potworność, Łódź 2006, ss. 172-187.
30 M. Introvigne, Indagine sul satanismo, Milano 1994, ss. 275nn.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Nowi ateiści

Kościół w Polsce

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?